بیوان الاین یک سیستم طرح درمان وساخت الاینرهای شفاف ارتودنسی است که بر اساس علم بیومکانیک شکل گرفته است. علم و پژوهش بیومکانیک الاینر برای ساده کردن ناهنجاری های پیچیده بخش اصلی این شرکت است.